Όραμα Σχολείου

Όραμά μας είναι η οργάνωση μιας σχολικής μονάδας μέσα στην οποία δάσκαλοι και μαθητές να εργάζονται με ζήλο, άνεση και δημιουργικότητα, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και δημοκρατικότητας.

Οι μαθητές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους δυνατότητες, ώστε να μάθουν πως να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να συνεργάζονται και συνυπάρχουν με τους άλλους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που να καλλιεργεί την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση και το κάθε παιδί θα γεύεται την επιτυχία και τη χαρά της μάθησης